Tanácsok, Tippek

A vásárolt tapéta feldolgozása előtt mindenképpen figyelembe kell venni az alábbiakat:

Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy a tapéták azonos gyártásból származnak, gyártási számuk (AnfertigungsNr, Shade-No) megegyezik (pl.:11 A ). Ha ez nem lehetséges - pl. esetleges pótlólagos vásárlás miatt - különböző gyártási számú tapétákat egy külön falfelületen, a többi tapétatekerccsel nem összekeverve kell felhasználni.
A tapétázás befejezéséig mindenképpen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét. Reklamáció esetén valamennyi címkét, a fel nem használt tapétadarabokat és a vásárlási blokkot mellékelni kell.
Ha a tapétán hibát észlel, a tapétázást azonnal abba kell hagyni. A falon maximum 3 hibás csík lehet. Ezért a felhasználónak három csík tapétázása után egy utolsó ellenőrzést kell végeznie mielőtt tovább, tapétázna.

PROBÉMÁJÁT AZONNAL JELEZZE!

Egyszerre max. 3 tekercsről bontsa le a fóliát. Kibontott tekercsből reklamáció esetén csak hármat tudunk elfogadni.
A tapétán kívül egyéb költséget nem tudunk megtéríteni.
A szakszerőtlen tapétázásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk_______________________________________________________________________

TAPÉTÁZÁSI TANÁCSOK


A régi tapéta eltávolítása:

A fal előkészítése - azaz a felfelület glettelése. simává tétel, illetve alapozása - a tapétázás rendkívül fontos művelete. A frissen vakolt, egyenes és sima falfelületeket csak alapozni kell. A régi falfestéket a falról simítólapát (spakli) segítségével le kell vakarni.


A régi tapéta felületét Metylan Tapétaleoldó folyadék vizes oldatával kell áztatni, így a tapétát könnyebb eltávolítani a falról. A Metylan Tapétaleoldó folyadék legfontosabb tulajdonsága, hogy behatol a tapéta szerkezetébe, gyorsan és könnyen feloldja a tapétán lévő ragasztóréteget. A Metylan Tapétaleoldó folyadék kedvező tulajdonságainak köszönhetően a felület-előkészítési munka legkellemetlenebb részét rövidebb idő alatt és könnyebben lehet elvégezni.

A régi tapétát Metylan Tapétaleoldó folyadékkal bőségesen be kell nedvesíteni. A nedvesítés elvégzéséhez a leghelyesebb széles ecsetet vagy bolyhos festőhengert használni. A vastag tapétát, különösen a vízálló felületű tapétát először perforálni kell, ami lehetővé teszi a készítmény behatolását a ragasztórétegbe. A perforálást kaparókéssel, drótkefével vagy az un. "sündisznóhengerrel" lehet elvégezni. A Metylan Tapétaleoldó folyadékkal benedvesített régi tapétát a falról könnyen, egy darabban lehet eltávolítani. A tapéta lehúzását felülről lefelé kell végezni. Szükség esetén a spaklit lehet segédeszközként használni.

Az új tapétát általában nem szabad a régi tapétára felragasztani. A régi tapéta alatt nem látható egyenetlenségek és az átlapolások az új tapéta felhelyezése után jól láthatóvá válnak, ezért a régi tapétát el kell távolítani. A régi vékony papírtapéta viszont - az átlapolások eltávolítása után makulatúraként szolgálhat. Az átlapolásokat ilyenkor ki kell kaparni, majd be kell glettelni

A vakolat javítása:


A vakolatjavítási munkát megfelelő glettanyaggal (por alakú glett vagy modern, praktikus felhasználáskész készglett) kell végezni.


A fal egyenetlenségeinek kijavításához és sima falfelület előállításához az egyenetlenségek és repedések kitöltésére szolgáló Metylan felületsimító glettanyagot vagy készglettet kell használni. A Metylan Réskitöltő glettanyag segítségével sima, rendkívül tartós, száradás után fehér színű falfelületet lehet kapni, amely száradáskor nem repedezik meg. Mivel a Metylan Réskitöltő anyag nem oldódik a tapétaragasztóban, ezért a falfelület tapétázásához való előkészítésre kiválóan alkalmas.


A vakolat vagy a fal repedéseit Metylan Réskitöltő glettanyaggal kell kitölteni.


A szerelési munkák után visszamaradó lyukak és hézagok kitöltését Metylan Réskitöltő glettanyaggal vagy - amennyiben a lyukak és a rések kisméretűek - Metylan Felületsimító glettanyag alkalmazásával kell végezni.


Az anyag megszáradása után a töltőanyagot durva csiszolóvászon segítségével a vakolat szintjéig le kell csiszolni, majd a felület simítását finomszemcsés csiszolóvászonnal kell befejezni.


A fal sarkainak felületét fém élvédő segítségével lehet megvédeni, amelyeket a vakolatba történő behelyezés után a gelttanyaggal óvatosan be kell fedni, a falfelülettel egy szintbe kell hozni, és el kell simítani.


A foltokat, különösen a zsíros foltokat, mosófolyadékot tartalmazó melegvíz alkalmazásával alaposan le kell dörzsölni, majd vízzel le kell öblíteni.


A tapétázást leghelyesebb Metylan Felületsimító glettanyaggal glettelt, majd csiszolóvászonnal simára csiszolt felületen végezni.

A Fal alapozása


A Fal előkészítésének utolsó fázisát a falfelület alapozása jelenti. Az erre a célra használt Metylan tapétaragasztó (1:80 keverési arányban) a falon vékony filmréteget képez, amely meggátolja, hogy a ragasztót a fal túl nagymértékben szívja be. A felhasznált vizes oldatot a csomagoláson lévő használati utasításban foglaltak pontos betartásával kell elkészíteni.


A tapéta felragasztását legkorábban az alapozó felhordása után 24 órával lehet megkezdeni. Ezt az időt a mennyezet festésére lehet kihasználni (amennyiben az nem lesz tapétázva). A festési munkálat mindig a mennyezetnél kell kezdeni.


A ragasztó előkészítése


A Metylan tapétaragasztó vízben jól oldódik és rendkívül kiadós. A ragasztó felhasználása előtt a csomagoláson található használati utasítást figyelmesen el kell olvasni.


A Metylan: tartós, kiadós, jó kezdeti tapadással rendelkezik, ugyanakkor megmarad a korrigálás lehetősége, a tapéta alsó rétegét jól nedvesíti, ellenáll a hőőmérsékletváltozás hatásainak, könnyen keverhető és feloldható, kikeverés után csomómentes, a sikeres tapétázás garanciája.

A tapéta felragasztása:


A munka megkezdése előtt az elektromos berendezések biztosítékait ki kell kapcsolni, valamint - amennyiben lehetséges - a padló szegélyléceit fel kell szedni.


Ezután meg kell mérni a falak magasságát (a padlótól a tapétázott falfelület felső szegélyéig). A kapott méret, amelyet a fal esetleges magasságbeli eltérései miatt körülbelül 5cm-rel meg kell növelni, egyenlő lesz a tapétázási magassággal.

A falra felragasztandó tapétacsíkok számának meghatározása után meg lehet kezdeni a tekercsek felvágását. Mintás tapéta esetén a vágást úgy kell végezni, hogy a minta megfelelően illeszkedjen. Struktúra tapéta esetén az átfedések illeszkedésére kell figyelemmel lenni.

Egy fal tapétázásának befejezése után a szomszédos falfelülettel kell folytatni.

A ragasztó felhordását egyenletesen, széles ecsettel kell végezni, először a tapétacsík közepén hosszanti irányban, majd keresztben a szélek irányába. A felvitt ragasztó mennyisége feleljen meg a tapéta nedvszívó képességének. Ügyelni kell arra (figyelmet fordítva a szélekre), hogy a ragasztó a tapétacsík teljes felületét befedje. A munkát a tapétázó asztalon vagy más, megfelelően előkészített helyen kell végezni.

A ragasztóval bevont tapétacsíknak nedvesnek és lágynak kell lennie. A ragasztó túl gyors megszáradásának megakadályozása érdekében a ragasztóval bekent tapétát össze kell hajtani úgy, hogy a papírréteget a ragasztó egyenletesen átitassa. Ez a pihentetési idő. Három-négy tapétacsíkot kell ragasztóval bekenni, majd összehajtani és a falra való felragasztás sorrendjében félretenni. A pihentetési időt a tapétagyártók megadják, épp ezért figyelmesen el kell olvasni a használati utasítást és a tapétázást annak betartásával kell végezni.

A különösön vékony papírból készült tapéta elszakadásának elkerülése érdekében a tapétát a ragasztóval történő bekenést megelőzően egy megfelelően nagy edényben vízzel át kell itatni, majd fel kell függeszteni és meg kell szárítani. Nagyon vékony réteg ragasztó felkenése után a tapétát azonnal fel kell helyezni a falra és finoman rá kell nyomni a falfelületre.


A tapétázást a szoba egyik sarkánál kell kezdeni úgy, hogy az első tapétacsík körülbelül 2 cm szélességben átérjen a szomszédos falra. Erre a fal egyenetlensége miatt van szükség. Tehát 53 cm szélességű standard ("üres" szegély nélküli) tapéta esetén a saroktól 51 cm távolságra függőleges vonalat kell a falon (függőón segítségével kijelölni, illetve ceruzával meghúzni.


A tapéta felragasztását felülrol lefelé kell végezni. Fogjuk meg a tapétacsík két felső sarkát és hagyjuk, hogy saját súlyánál fogva nyíljon szét. A tapétacsík függőleges széleinek párhuzamosnak kell lennie a függőón segítségével kijelölt vonallal. A tapéta felső szélének a tapétázandó felület felső széléig kell érnie.


Festőhenger vagy keményszőrő kefe (esetleg tiszta, száraz, összehajtogatott ruha) segítségével nyomjuk le és simítsuk ki a felragasztott tapétát, hogy az alatta lévő levegőbuborékok eltávozzanak. Annak érdekében, hogy a tapéta egyenletesen tapadjon, illetve a ragasztómegfelelő szétterítése céljából a tapétacsíkokat a széle felé irányuló függőleges és vízszintesmozdulatokkal kell simítani.


A tapétacsíkokat egymás után úgy kell felragasztani, hogy ne legyen közöttük hézag, illetve a tapéta mintája megfeleloen illeszkedjen. A fölös mennyiségu ragasztót szivacs segítségével azonnal le kell törölni.


A tapétacsíkok falon történő illesztésének három módszere van. A papírból készült vékony tapétát átlapolással kell illeszteni. Az illesztés történhet a két tapétalap egymás mellé csúsztatásával, majd a lapok pontos illesztésével. Ilyenkor a tapétalapok szélét egyenesre kell vágni - hacsak a gyártó nem végezte el ezt a műveletet helyettünk. Ezt a műveletet szélezésnek nevezzük.


Az illesztés másik módja, amikor a két lapot átlapolással ragasztjuk a falra, majd az átlapolást középen átvágjuk, s a leeső széleket eltávolítjuk. Ennél a módszernél természetesen nincs szükség előzetes szélezésre.


Az illesztéses módszernél mindig szükség van makulatúrára, vagyis aljazattapéta alkalmazására. Ez lehet egy vékony tapéta a falfelületen. Szerepe, hogy megakadályozza az illesztéseknél a tapéta száradás közbeni szétnyílását.

Nehezen tapétázható helyek és befejező munkálatok:


Sarkok: A sarkok éle mellett (attól körülbelül 2 cm távolságra) függűleges vonalat kell húzni. A tapétát nem szabad "központosan" a sarokra helyezni, hanem a meghúzott vonaltól kezdve kell a falra felragasztani. Mind a belső, mind a külső sarkok felragasztásánál ezt az eljárást kell követni.


Ajtó- és ablakmélyedések: A vonatkozó ajtó-, illetve ablakmélyedés méreteinek megfelelő alakú formát kell kivágni, a felső (derékszögű vagy ferde) szélig illesztve, alul-felül 2-5 cm-rel megnövelve a méretet az átlapoláshoz. A csík szélességének a vonatkozó bemélyedés szélességével kell egyenlőnek lennie, az átlapoláshoz 2-5 cm-t kell hagyni. Ugyanezen a módon kell az ablak alá vagy a tokfejhez való alsó tapétacsíkok mérését is elvégezni. Az ajtó és az ablak körüli, illetve a bemélyedések sarkainál lévő tapétacsíkok felragasztása a sarkoknál követett módszer szerint történik.


Mennyezet: Leghelyesebb, ha a tapéta mennyezetre történő ragasztását két ember végzi. A tapétacsík már felragasztott részét hosszabb rúd végére erősített kefével lehet a mennyezetre szorítani. A tapétacsík további részeit fokozatosan kell felragasztani, eközben hosszabb nyélen lévő kefe vagy henger segítségével kell a tapétát a mennyezetre nyomni.


A tapétacsík szélei: Amennyiben a tapéta szélei száradás közben elválnának a faltól, ez azt jelenti, hogy ott a ragasztóréteg túl vékony. Ilyen esetben a tapétát fel kell emelni és a tapétaszélek leragasztására szolgáló Metylan Tapéta utánjavító és szélragasztó kisebb mennyiségét kell egy kisebb kefe vagy maga a tubus csőrének segítségével a tapéta alá bekenni.


Elektromos dugaszolóaljak és kapcsolók: A hálózati feszültséget ki kell kapcsolni. A dugaszolóalak fedelét le kell venni, majd a tapétát a dugaszolóalj felett a falra fel kell ragasztani. A tapétának a dugaszolóalj környékén történő gondos leragasztása után a tapétát a dugaszolóalj belső pereme mentén ki kell vágni. A dugaszolóalj fedelét csak a tapéta megszáradása után kell visszatenni.


Bordőrök: A színes bordurök a helyiségek a tapétázás utáni egyénivé tételére szolgálnak.

Tapétaragasztók:

Metylan normal tapétaragasztó
Könnyű és középnehéz papírtapéta ragasztásához ajánlott(max. 130 g/m2 papírsúly) – nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész. Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé.
Kiszerelés: 125 g papírdobozban
Anyagszükséglet: 6-8 tekercs (30-40 m2) a választott tapéta függvényében

Metylan spezial tapétaragasztó
Nehéz és speciális (struktúra, fűrészporos, prégelt)papírtapéta, valamint vinyl-, parafa- és selyemtapéta ragasztásához ajánlott – nedvszívó felületre és a ragasztandó típushoz előírt keverési arányban. Gyorsan és csomómentesen oldódik, 20 perc után felhasználásra kész.
Könnyen felhordható és tiszta munkát tesz lehetővé.
Kiszerelés: 200 g papírdobozban
Anyagszükséglet: 3-4 tekercs (18-22 m2) a választott tapéta függvényében

Metylan direct tapétaragasztó
Speciális ragasztó vliestapétához, valamint vinyl-, habrátétes-, selyem- és egyéb átfesthető nehéztapétákhoz. Mérettartó tapéta esetében közvetlenül a nedvszívó falra is felhordható – speciális ragasztóhengerrel. Rendkívül gyorsan és csomómentesen oldódik, 3–5 perc után felhasználásra kész. Tapétázó géphez is használható.
Kiszerelés: 200 g papírdobozban
Anyagszükséglet: 3-4 tekercs (18-22 m2) a választott tapéta függvényében